مهارت دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات

مهارت دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات

دستگاه پتانسیواستات به منظور نگهداری پتانسیل (ولتاژ) در مقداری ثابت بین یک الکترود کار و یک الکترود مرجع به کار گرفته می­شوند. دستگاه گالوانواستات نیز به منظور نگهداری عبور جریان ثابت از یک سل الکتروشیمیایی به کار گرفته می­شود. این دستگاه در زمینه­های الکتروشیمی، مطالعات خوردگی آزمایش­های ولتامتری استفاده می­شوند.

خدمات قابل ارائه:

  1. تست و مشخصه­ یابی باتری­ ها
  2. پیل های سوختی
  3. سوپر خازن ها
  4. پلیمرهای هادی و غشاءها
  5. مواد دی الکتریک
  6. الکتروکاتالیزورها

مشتری : مجموعه شیمی و مهندسی شیمی -خدمات آزمایشگاهی

دسته :

تاریخ : 27 ژانویه 2014

مشاهده آنلاین

نمونه کارهای مرتبط