وبلاگ با RHS

رزومه مدیر مشخصات فردی آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نام و نام خانوادگی:  آرش باباخانیان  شماره همراه:   ۹١۸۸۳۳۵۹۷۴ ۰ آدرس الکترونیکی: arash.babakhanian at gmail.com Arash.babakhanian at iauksh.ac.ir سال تولد  : ١۳۵۶/۶/٣۰ سطح تحصیلات: دکترای شیمی تجزیه مرتبه علمی: استادیار    سوابق تحصیلی دکتری تخصصی...

مدیر

رزومه مدیر مشخصات فردی آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نام و نام خانوادگی:  آرش باباخانیان  شماره همراه:   ۹١۸۸۳۳۵۹۷۴ ۰ آدرس الکترونیکی: arash.babakhanian at gmail.com Arash.babakhanian at iauksh.ac.ir سال تولد  : ١۳۵۶/۶/٣۰ سطح تحصیلات: دکترای شیمی تجزیه مرتبه علمی: استادیار    سوابق تحصیلی دکتری تخصصی...

گروه آموزشی باباخانیان( BTG ) در سال 1400 ، در راستای گسترش و توسعه آموزش و مهارت در بخش خصوصی و مستقل با بهره گیری از کادر مجرب و علمی از مدرسان ، اساتید و محققان دانشگاه و صنعت و مراکز پژوهشی ، اقدام...

درباره ما

گروه آموزشی باباخانیان( BTG ) در سال 1400 ، در راستای گسترش و توسعه آموزش و مهارت در بخش خصوصی و مستقل با بهره گیری از کادر مجرب و علمی از مدرسان ، اساتید و محققان دانشگاه و صنعت و مراکز پژوهشی ، اقدام...