مهارت کروماتوگرافی مایع

زیر عنوان نمونه کار

این مهارت در قالب فیلم آموزشی ، به گونه ای زیبا نحوه کار با این دستگاه مهم آزمکایشگاهی و پرکاربرد را به شما آموزش میدهد . بدون نیاز به هر گونه آموزش حضوری ، فقط ، با دیدن این فیلم و قرار گرفتن در کنار دستگاه مربوطه  اپراتور شوید .

مشتری : مجموعه های آزمایشگاهی

دسته :

تاریخ : 27 ژانویه 2014

مشاهده آنلاین

نمونه کارهای مرتبط