آموزش مهارت دستگاه فلورسانس

آموزش مهارت دستگاه فلورسانس
ویژه

آموزش مهارت دستگاه فلورسانس

فلورسانس نوعی خاصیت نورتابی (لومینسانس) است که در سیستم‌های شیمیایی گازی، مایع یا جامد بوقوع می‌پیوندد. فلورسانس در اثر جذب فوتون در حالت پایه و رسیدن به حالت برانگیخته بوجود می‌آید.فلورسانس کاربردهای عملی بسیار زیادی در شناسایی کمی وکیفی مواد ، کانی‌شناسی، گوهرشناسی، پزشکی،دارویی ، طیف‌سنجی فلورسانس، شناسایی مولکول‌های زیستی و … دارد. از طیف‌سنجی فلورسانس برای اندازه‌گیری غلظت ترکیبات بهره می‌گیرند چراکه شدت فلورسانس به طور خطی با غلظت مولکول فلورسانس مرتبط است. از مولکول‌های فلورسانس به عنوان «برچسب» (Tag) نیز استفاده می‌شود. به طور مثال، «فلورسانس هیبریداسیون درجا» (Fluorescence In Situ Hybridization) روشی برای تعیین نوع ژن‌های حاضر در ژنوم یک موجود زنده است. همچنین، پروتئین فلورسانس سبز (GFP) در زیست‌شناسی مولکولی بمنظور رصد فعالیت‌های پروتئین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یادگیری این مهارت قویا به شیمیدانان در گرایش های مختلف ، متخصصین علوم بالینی ، پزشکی ، غذایی و دارویی و همچنین علوم آزمایشگاهی توصیه میشود .

 

خرید فایل این جزوه
Referrrence URL: http://www.bt-group.ir

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند