وبلاگ سه ستونه با صفحه بندی

رزومه مدیر مشخصات فردی آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نام و نام خانوادگی:  آرش باباخانیان  شماره همراه:   ۹١۸۸۳۳۵۹۷۴ ۰ آدرس الکترونیکی: arash.babakhanian at gmail.com...

مدیر

رزومه مدیر مشخصات فردی آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نام و نام خانوادگی:  آرش باباخانیان  شماره همراه:   ۹١۸۸۳۳۵۹۷۴ ۰ آدرس الکترونیکی: arash.babakhanian at gmail.com...

گروه آموزشی باباخانیان( BTG ) در سال 1400 ، در راستای گسترش و توسعه آموزش و مهارت در بخش خصوصی و مستقل با بهره...

درباره ما

گروه آموزشی باباخانیان( BTG ) در سال 1400 ، در راستای گسترش و توسعه آموزش و مهارت در بخش خصوصی و مستقل با بهره...